Actievoorwaarden

De voorwaarden van alle lopende acties op Cosmeticlabs.nl.

 

 • De actie is alleen geldig in de periode die beschreven staat in de actiebeschrijving
 • Aan de actie kan worden deelgenomen door alle klanten van Cosmetic Labs
 • Kortingspercentages en kortingen gelden niet in combinatie met andere kortingen.
 • Alle acties zijn niet geldig voor wederverkopers
 • De prijs in de Winkelmand is leidend ten opzichte van de prijs zoals getoond op alle overige plaatsen in de webshop. 
 • Cosmetic Labs behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. 
 • Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de Actie kunnen van deelname worden uitgesloten. Tevens kan de eventuele onterecht verstrekte korting teruggevorderd worden.
 • Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 • Cosmetic Labs is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten. 
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Cosmetic Labs. 
 • In het geval u een opmerking, vraag of een klacht heeft over deze actie dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice: telefoon: 010-8200362, e-mail: info@cosmeticlabs.nl.
 • Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.
 • Indien een levering binnen 30 dagen retour gezonden wordt, dienen de artikelen die in de maand van bestellen vanuit een HairLabs-actie gratis mee verzonden zijn ook geretourneerd te worden. Bij het behouden en niet terugsturen van de actie artikelen worden deze achteraf in rekening gebracht. U ontvangt hier achteraf een aparte factuur voor.